Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 23/5

18 APR 2014 21:05
Den 23 maj har LKK årsmöte på Scandic i Luleå.
  • Uppdaterad: 08 JUN 2016 01:32Datum:                                 Fredag den 23 maj 2014

Tid:                                      17,30

Plats:                                   Scandic Hotell i Luleå.

Förening:                              Luleå konståkningsklubb

Organisationsnummer:          897001-2186


Styrelsen för Luleå Konståkningsklubb, kallar härmed till
årsmöte.


Ärenden enligt dagordningen


§1                  Årsmötets öppnande.

§2                  Val av ordförande och sekreterare för mötet.

§3                  Fastställande av dagordning.

§4                  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

§5                  Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

§6                  Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare.

§7                  Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning för det senaste verksamhetsåret.

§8                  Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.

§9                  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

§10                 Fastställande av medlemsavgifter.

§11                 Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.

§12                 Val av;

                      a, styrelsens ordförande  för en tid av 1år.

                      b, övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.

                      c, minst en suppleant i styrelsen för en tid av 1 år.

                      d, två revisorer jämte suppleant för en tid av 1 år, i detta val får        inte styrelsens ledamöter delta.

                      e, valberedning.

                      f,  Behandling av förslag som väcks av styrelsen eller röstberättigad medlem minst 21 dagar före årsmötet.

§13                 Fråga om stadgeändringar. (Skall vara inlämnat 30 dagar innan årsmötet)

§14                 Övriga frågor. 

§15                 Avslutning.

                      Luleå 2014-04-23

Styrelsen för Luleå Konståkningsklubb.

Skribent: Hans Callne
E-post: This is a mailto link

Foto Header: Magnus Stenberg, Luleåfotograferna

 

 

TÄVLINGSKALENDER


 

Sponsorer

 

Scandic Luleå

 

 


 

Luleå Energi-CMYK-u-byline

 

LULEBO_green_org_vectoriserad_EPS

 

 

 

 

 

 

 

Postadress:
Luleå KK - Konståkning
c/o Jonas Tiger, Drabantgatan 13
97631 Luleå

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link